Automatisk slokkeanlegg for frityr

#

SAFEGUARD brannslokkesystem for beskyttelse mot brann i storkjøkken er et høykvalitets system.

For en sikker beskyttelse av brannfarlige områder er dette slokkesystemet spesielt produsert med 30 års erfaring, pre-utviklet, designet for nettopp å dekke dette behov, et nøye forberedt prosjekt og i henhold til standarder.

SAFEGUARD er et meget effektivt og fleksibelt slokkesystem som dekker alle mulige brannfeller i et storkjøkken. Det er lagt stor vekt på at systemet spesielt tar for seg de steder hvor brann kan utvikle seg fort, så som i frityrkoker og i ventilasjonskanalen.

Vi monterer, kontrollerer og vedlikeholder SAFEGUARD slokkeanlegg.

Dette er designet og kontrollert etter standard: UL300, NFPA 17A og NFPA 96.

Montering

Montering av slokkeanleggene prosjekteres og tilpasses hvert enkelt storkjøkken og kan etter avtale gjøres på tidsrom da kjøkkenet ikke benyttes. Et typisk slokkeanlegg monteres på en til to arbeidsdager.